Website Privacyverklaring

1. Inleiding

Als u www.naty.com bezoekt, kan Naty AB (het "BEDRIJF") Persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") over u verzamelen en verwerken.

Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft welke Persoonsgegevens het BEDRIJF verzamelt en voor welke doeleinden deze Persoonsgegevens verwerkt worden.


 In deze Privacyverklaring wordt de term "verwerken" gebruikt voor alle mogelijke handelingen die met uw Persoonsgegevens samenhangen, waaronder het verzamelen, behandelen, opslaan, uitwisselen, inzien, gebruiken, overdragen en verwijderen van die informatie.

"Toepasselijke Privacywetgeving" betekent de privacywetgeving die uitvoering geeft aan de Databeschermingsrichtlijn 95/46/EG en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna te noemen de Algemene verordening gegevensbescherming - "AVG").

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Cookies

2.1. Het BEDRIJF maakt gebruik van cookies, webbeacons en vergelijkbare technologieën om gegevens over u en uw apparaat (bijvoorbeeld uw telefoon of uw computer) te verzamelen als u onze website bezoekt.
Een cookie is een tekstbestand dat een webserver op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst als u een website bezoekt. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat u het cookie toekende. Een van de voornaamste doelen van een cookie is om de Webserver in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina zodat de website uw ervaring kan personaliseren. U kunt zelf kiezen of u cookies wilt accepteren of afwijzen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om Cookies te accepteren maar u kunt dit doorgaans zelf wijzigen in de instellingen van uw browser. Als u uw computer toestaat om cookies te accepteren, kunt u er ook voor kiezen om automatisch op de website ingelogd te worden om het afrekenproces te versnellen.

De websites van het BEDRIJF maken gebruik van zogenaamde ‘sessiecookies’ om uw bezoek aan een website te regelen, bijvoorbeeld door te registreren welke pagina’s u bezoekt, welke producten u bekijkt en welke producten u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd. Deze cookies kunnen eenvoudig uitgeschakeld worden en u kunt de cookiegeschiedenis in uw browser met een paar muisklikken wissen. De sessiecookies worden automatisch van uw harde schrijf gewist als u alle vensters van de webbrowser sluit. Als u sessiecookies op onze website uitschakelt, kunt u geen aankopen doen.

Het BEDRIJF maakt ook gebruik van ‘langdurige’ of ‘permanente’ cookies, die ook nadat u een website verlaat en uw browser afsluit op uw computer blijven staan. Door middel van deze cookies is ons systeem in staat u te herkennen als u weer naar de website gaat. Ze onthouden welke instellingen u aangegeven hebt en in welke producten u geïnteresseerd bent. Om ons hierbij te helpen maken wij ook gebruik van cookies van derden. Deze cookies worden bediend door onze partners en stellen ons in staat onze website meer op u toe te snijden en u gepersonaliseerde marketing en advertenties te tonen. Deze cookies slaan geen Persoonsgegevens op en wij kunnen onze systemen voor webanalyse – zoals Google Analytics – niet gebruiken om uw specifieke gegevens te volgen.

Webbeacons zijn transparante afbeeldingen die eventueel in e-mails die wij u sturen kunnen staan.

Vergelijkbare technologieën zijn technologieën die gegevens in uw webbrowser of op uw apparaat opslaan op een manier die vergelijkbaar is met de methodes van cookies en webbeacons.

Ga voor meer informatie over hoe cookies gebruikt worden naar ons cookiebeleid.

3. Van waaruit verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

3.1. Wij verzamelen uw Persoonsgegevens (zoals uw naam en uw e-mailadres) als u ervoor kiest contact met ons op te nemen via de website of op andere wijze (zoals telefonisch of per e-mail). Zie ook paragraaf 2.1 hierboven over het gebruik van cookies.

4. Waarom verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

4.1. Om u informatie te verschaffen, zoals Nieuwsbrieven, Marketing, Catalogussen en Persberichten

Als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, Ambassadeurschap, catalogussen, persberichten en vergelijkbare informatie over het BEDRIJF en zijn zaken of zulke informatie eenmalig aanvraagt, verwerken wij uw Persoonsgegevens om u het verzochte abonnement of de verzochte informatie te verschaffen. Voor deze doeleinden verzamelen wij onder meer de volgende Persoonsgegevens:

Categorieën van Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Leeftijd kinderen
Geslacht kinderen
Aankoopgeschiedenis

De rechtsgrond voor de bovenstaande verwerking van Persoonsgegevens van u als eindgebruiker, is dat deze verwerking noodzakelijk is in verband met ons gerechtvaardigde belang u te voorzien van het abonnement en de informatie die u hebt aangevraagd, uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als u geen informatie verstrekt gemarkeerd met een * op het websiteformulier, dan zijn wij niet in staat om u de aangevraagde dienst te verlenen.

Als u ermee akkoord bent gegaan gepersonaliseerde aanbiedingen en marketing te ontvangen, zullen wij de gegevens betreffende de leeftijd en het geslacht van uw kinderen en betreffende uw eerdere aankopen gebruiken om u de meest geschikte aanbiedingen te sturen.

Als u de contactpersoon voor een bedrijf/organisatie bent, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in de tabel die onder uw Persoonsgegevens staat dat deze verwerking noodzakelijk is verband met ons gerechtvaardigde belang u de verzochte informatie op te sturen, uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. U moet alle velden op de website die gemarkeerd zijn met een * invullen, anders zijn wij niet in staat u de aangevraagde dienst(en) te verlenen.

Categorieën van Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijf/organisatie

4.2. Uw vragen beantwoorden en feedback verwerken

Het merendeel van onze websites biedt bezoekers de mogelijkheid om met ons te communiceren om ons vragen te stellen en ons feedback over onze diensten en ons bedrijf te sturen. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt zal het BEDRIJF uw Persoonsgegevens verwerken om uw vragen te beantwoorden en uw feedback te verwerken. Voor deze doeleinden verzamelen wij onder meer de volgende Persoonsgegevens:

Categorieën van Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Adres
Telefoonnummer
Uw feedback en opmerkingen

De rechtsgrond voor de bovenstaande verwerking van Persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is in verband met ons gerechtvaardigde belang u te voorzien van antwoorden op uw vragen en feedback te verwerken, uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als u geen informatie verstrekt gemarkeerd met een * op het websiteformulier, dan zijn wij niet in staat om u de aangevraagde dienst te verlenen.

4.3. Persoonlijke accounts aanmaken voor websitegebruikers en/of Ambassadeurs aanmaken

Op een aantal van de websites van het BEDRIJF kunnen gebruikers een persoonlijk account met wachtwoord aanmaken. Als u zo’n account aanmaakt, zal het BEDRIJF uw Persoonsgegevens verwerken teneinde uw persoonlijke gebruikersaccount aan te maken en te beheren, uw inloggegevens aan te maken, u toegang tot uw account te verlenen en uw accountinstellingen te beheren. Voor deze doeleinden verzamelen wij onder meer de volgende Persoonsgegevens:

Categorieën van Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Klantennummer
Telefoonnummer
Leeftijd kinderen
Geslacht kinderen
Aankoopgeschiedenis
Uw accountinstellingen (zoals voorkeurstaal)

De rechtsgrond voor de bovenstaande verwerking van Persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is in verband met ons gerechtvaardigde belang uw account aan te maken en te beheren en onze overeenkomst inzake gebruikersaccounts met u na te komen, uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als u geen informatie verstrekt gemarkeerd met een * op het websiteformulier, dan zijn wij niet in staat om u de aangevraagde dienst te verlenen. U moet alle velden op de website die gemarkeerd zijn met een * invullen, anders zijn wij niet in staat u de aangevraagde dienst(en) te verlenen.

4.4. Persoonsgegevens voor het afhandelen van bestellingen bij Naty

Naty kan uw Persoonsgegevens verwerken om een overeenkomst met betrekking tot uw bestelling en aankoop met u na te komen. Dit betreft onder meer de verwerking van uw Persoonsgegevens om uw aankoop af te ronden, het product te bezorgen en de betaling af te handelen. Voor deze doeleinden verzamelen wij onder meer de volgende Persoonsgegevens:

Categorieën van Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Leeftijd kinderen
Geslacht kinderen
Bestelgegevens, artikelen en bedragen
Betaalgegevens (zoals een creditcardnummer)
Uw accountinstellingen (zoals voorkeurstaal)

De Persoonsgegevens die overeenkomstig deze paragraaf 4.4 verwerkt worden, worden verwerkt om de diensten/producten die u hebt aangevraagd te verlenen en leveren (d.w.z. onze overeenkomst met u uit te voeren) en om te controleren dat de betaalgegevens juist zijn en om ervoor te zorgen dat deze betaalgegevens niet zonder uw toestemming gebruikt worden en om wettelijke verplichtingen na te leven (zoals verplichtingen inzake boekhouding). Om ervoor te zorgen dat uw creditcard of betaalkaart niet zonder uw toestemming gebruikt wordt, voeren wij bepaalde krediet- en fraudecontroles uit en controleren wij de naam, het adres en de overige Persoonsgegevens die u tijdens het ‘afrekenen’ opgeeft. De controles die wij uitvoeren zijn Samenhang (bijv. als de beveiligingscode niet overeenkomt, als de kaarthouder slechts één woord is en als het land van de koper en het land van uitgifte van elkaar verschillen), snelheid (bijv. betalingen die geprobeerd zijn van een bepaald IP- of e-mailadres en hoe vaak een creditcard is gebruikt) en referenties (bijv. kaartnummers in frauduleuze transacties en IP-adressen vanwaar frauduleuze transacties worden ingediend). De externe databases/instrumenten die worden gebruikt zijn bijvoorbeeld 3D Secure, AVS, SCHUFA en CVC-CVV-resultaattesten.

4.5. Het instellen, uitoefenen en onderbouwen van rechtsvorderingen

In het onwaarschijnlijke geval dat er een geschil ontstaat tussen u en het BEDRIJF, kan het BEDRIJF uw Persoonsgegevens verwerken voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van rechtsvorderingen. Voor deze doeleinden verzamelen wij onder meer de volgende Persoonsgegevens:

Categorieën van Persoonsgegeven
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Andere gegevens die voor dit doeleinde benodigd zijn

De rechtsgrond voor de bovenstaande verwerking van Persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is in verband met ons gerechtvaardigde belang rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen en te onderbouwen, uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

5. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Het BEDRIJF zal uw Persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is om de doelstellingen die in dit Privacybeleid beschreven staan te vervullen, tenzij de plaatselijke wetgeving waar het BEDRIJF aan moet voldoen een andere bewaarperiode stipuleert of toestaat. Wij bepalen onze standaard bewaarperiode aan de hand van de volgende criteria: (i) zolang als wij een lopende relatie met u hebben (hetzij met u als individu, hetzij met u als werknemer van een van onze zakelijke klanten, leveranciers of samenwerkingspartners) tot maximaal 36 maanden en met als doel uw aankoopgeschiedenis te gebruiken om aanbiedingen en acties met u te delen; (ii) zolang als verplicht op grond van plaatselijke wetgeving waar het BEDRIJF aan moet voldoen (bijv. belasting- en boekhoudingsverplichtingen) tot maximaal 36 maanden; en (iii) zolang als raadzaam is in verband met onze juridische positie en het instellen, uitoefenen en onderbouwen van rechtsvorderingen (bijv. gezien de toepasselijke verjaringstermijn voor vorderingen inzake gebrekkige producten).

6. Verstrekking en uitwisseling van Persoonsgegevens

Ontvangers

Ontvanger Doel van de overdracht Rechtsgrond
Rechters en externe raadsmannen Om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen Om te voldoen aan ons en uw gerechtvaardigde belang om een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter
Betalingstoepassings/softwarebedrijf Betalingen uitvoeren Om onze overeenkomst met u na te komen
Overheidsinstanties Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken als wij onder toepasselijke wetgeving gehouden zijn dat te doen (bijv. voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden) Een wettelijke verplichting nakomen
Mogelijke kopers van ons bedrijf We kunnen informatie uitwisselen in verband met een mogelijke acquisitie, overname of fusie Ons gerechtvaardigde belang een acquisitie, overname of fusie uit te voeren

Gegevensverwerkers die namens het BEDRIJF werken

Daarnaast kan het BEDRIJF Persoonsgegevens uitwisselen met derden, zoals bijvoorbeeld handelaren en dienstverleners die in opdracht van het BEDRIJF Persoonsgegevens verwerken. Als zo’n openbaarmaking betekent dat Persoonsgegevens naar een land buiten de EU/EER verzonden moeten worden, zal het BEDRIJF er zorg voor dragen dat er tussen de BEDRIJFS-entiteit die de gegevens verzendt en de derde die deze ontvangt bijzondere contractbepalingen zijn afgesloten. Als alternatief kunnen er ook andere waarborgen worden getroffen voordat zulke overdrachten plaatsvinden.

Ontvanger Doel van de overdracht Rechtsgrond
Magazijn- en logistieke partners/transporteurs van het BEDRIJF Om uw bestellingen uit te voeren Om uw bestellingen uit te voeren
ICT-dienstverleners Om uw bestellingen uit te voeren Om het uitvoeren van uw bestellingen mogelijk te maken

Passende Waarborgen voor landen buiten de EU/EER

Op grond van de toepasselijke Privacywetgeving hebt u er recht op om op verzoek documentatie te ontvangen die aantoont dat er passende waarborgen zijn getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen als deze naar een land buiten de EU/EER verzonden worden. Landen buiten de EU/EER zijn in dit geval de VS, Canada en Australië.

7. Beveiliging

7.1 Wij zullen er zorg voor dragen dat inzage in uw gegevens goed beschermd is door middel van adequate maatregelen die afgestemd zijn op de omstandigheden, rekening houdend met de allernieuwste technologieën, de kosten van het invoeren van zulke maatregelen, en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede de risico’s daarvan. Ter ondersteuning van deze belofte hebben wij passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen: onbevoegde of onopzettelijke vernietiging, wijziging of openbaarmaking; misbruik; beschadiging; diefstal of onopzettelijk verlies; of onbevoegde inzage.

8. Uw rechten

8.1. Recht op rectificatie

Het BEDRIJF zal in overeenstemming met de toepasselijke Privacywetgeving stappen ondernemen om uw Persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. Als u vaststelt dat Persoonsgegevens die op u betrekking hebben onvolledig of onjuist juist zijn, dan hebt u het recht om de correctie van deze Persoonsgegevens te eisen.

U hebt verder ook het recht om inzage te eisen in de Persoonsgegevens die wij van u verwerken.

8.2 Verdere rechten vanaf 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 hebt u onder de toepasselijke Privacywetging naast rectificatie ook recht op:

(i) Inzage
U kunt ons vragen te bevestigen of wij Persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, kunt u inzage vragen in uw Persoonsgegevens en aanvullende informatie verzoeken, zoals bijvoorbeeld het doel van de verwerking. U hebt het recht om ons te vragen u een kopie te sturen van de Persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als dit verzoek op elektronische wijze wordt gedaan, zullen de gegevens in een algemeen gebruikte elektronische vorm worden verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk om een andere vorm vraagt.

(ii) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang op grond van uw specifieke omstandigheden, en tegen verwerkingen voor direct marketing. Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van e-mails, kunt u in iedere e-mail een eenvoudige afmeldoptie vinden waarmee u zich uit kunt schrijven van verdere communicatie.

(iii) Wissen
In bepaalde omstandigheden kunt u eisen dat uw Persoonsgegevens gewist worden, bijvoorbeeld als de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.

(iv) Beperking van de verwerking
U kunt ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend de opslag van uw Persoonsgegevens. Dit geldt alleen in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onwettig is maar u niet wilt dat uw Persoonsgegevens gewist worden.

(v) Toestemming intrekken
U hebt het recht te allen tijde een eerder verstrekte toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens weer in te trekken, voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

(vi) Gegevensoverdraagbaarheid
U kunt ons vragen om een machineleesbare kopie van de Persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verwerken of op de grond dat de verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van een overeenkomst met u, en welke Persoonsgegevens u aan het BEDRIJF hebt verstrekt (gegevensoverdraagbaarheid) en om te verzoeken dat de gegevens (voor zover mogelijk) naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.

8.3 Klacht indienen bij de toezichthouder

U begrijpt dat u altijd het recht hebt om klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens in te dienen bij de bevoegde toezichthouder gegevensbescherming voor zover mogelijk op grond van de toepasselijke Privacywetging. Klik hier voor de contactgegevens van de toezichthouder gegevensbescherming. Link naar contactgegevens EU.

9. Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens of als u een van uw rechten uit wilt oefenen, neem dan op contact op met het BEDRIJF door middel van de onderstaande contactgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens is Naty AB, inschrijvingsnummer 556487-2223
Swedenborgsgatan 20A
118 27 Stockholm
Zweden
email: dataprotection@naty.com
+46 8 644 9696