Vad naturen välkomnar,

kommer din kropp att älska!

Vi driver förändringen mot säkrare produkter med förnybara och komposterbara material utan skadliga kemikalier

Byt till certifierade och komposterbara material

Att använda förnybara och komposterbara material som är bra för miljön och vår hälsa, och som inte innehåller några farliga kemikalier.


För att garantera detta testar vi två gånger: varje råvara och varje produkt testas i ett oberoende laboratorium ända ner till nanogram, långt under EU:s regler på milligramnivå.

Sluta använda oljeplast mot huden!

Varför använda produkter med oljeplast när det finns växtbaserade mensskydd? Byt till 100 % komposterbara material som är säkra för kroppen och planeten.

Mens i siffror

Under sin livstid slänger varje kvinna i genomsnitt 200 kg plast i form av använda mensskydd. Unna din hud en medveten behandling, för det är den värd.

0 % giftiga kemikalier

Din hud är ett absorberande organ som också är kroppens största! Mycket av det du applicerar på huden upptas av kroppen.


Våra certifieringar säger mycket

Miljövänliga produkter har blivit en stor industri, vilket betyder att flera företag är villiga att vilseleda sina kunder om just hur miljövänliga de är. Naty föddes över 25 år sedan, långt innan den "gröna trenden", och vi har alltid förlitat oss på hårt arbete och transparens för att sälja våra produkter.

Transparens

Det finns inga lagstadgade krav på ingredienslistan, men det finns höga krav från millennialgenerationen. Kolla in våra ingredienser på förpackningarna och på vår webbplats!

0 % oljeplast mot huden

På Naty använder vi förnybara och komposterbara material när så är möjligt. Den konventionella oljebaserade plasten har ersatts av ett växtbaserat material mot babyns känsliga hud.

OK Biobased

Vi använder växtbaserat material i våra förpackningar, med en oberoende certifiering av hur förnybart varje material är.


8 av 10 produktkategorier är gjorda av komposterbart eller växtbaserat material. Allt oberoende certifierat

HÅLLBARHET PÅ VÅRT SÄTT

Vi har uppnått internationell framgång genom att bedriva affärer på ett rättvist och etiskt sätt och vi fortsätter att skapa en positiv påverkan igenom effektiv resursanvändning samt utvecklandet av förnybara material.

STÖTTAR MÅNGFALDEN

På Naty kan du göra en karriär oberoende av ditt kön och nationalitet. Vår personal är mångsidig och det gillar vi! Vårt globala ledarskap består utav lika många kvinnor som men och vårt kontor i Stockholm är en plats av många språk och åldersgrupper.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Vi arbetar konstant med att förbättra våra produkter och letar hela tiden efter nya och bättre lösningar som gynnar våra kunder och samhället. Samtidigt utmanar vi etablerade multinationella företag och söker långsiktiga partnerskap med våra affärspartners för att arbeta på ett mer ansvarsfullt sätt.


Varför gör vi det vi gör, för att radikalt förändra sättet marknaden fungerar för att skydda vår planet. Vi gör det igenom att göra det möjligt för en person att göra miljömedvetna val och ge människor möjlighet att förändra samhället.


Vår entreprenörskultur främjar innovation och vi strävar efter det med expertis på ett transparent sätt. Vi vill hjälpa människor leva på ett hälsosammare sätt och öka medvetandet om miljöfrågor för framtiden av vår planet och dess naturresurser.

ANVÄNDANDET AV RESURSER

Produktion: Naty arbetar med utvalda tillverkare som agerar ansvarsfullt och som följer deras länders lagar samt Natys specifika krav: Uppförandekod, arbetsmiljö, skydd av tillverkarens anställdas rättigheter, inget barnarbete, minimera miljöpåverkan.


Transport: De bästa alternativ från ett miljöperspektiv är valda: Sjöfrakt är att föredra, lastbilsfrakt på land, flygfrakt undviks.


Rättvist och etiskt: Företaget är svenskt och betalar full bolagsskatt i Sverige. Varken ingredienserna eller den färdiga produkten har testats på djur.