VAD NATUREN VÄLKOMNAR,

KOMMER DIN KROPP ATT ÄLSKA!

Vi driver förändringen mot säkrare produkter med förnyelsebara och komposterbara material, och utan skadliga kemikalier

SWITCH TO CERTIFIED COMPOSTABLE MATERIALS

To use renewable and compostable materials that are good for the environment and the health of our bodies with no hazardous chemicals.

To guarantee this we test twice: each raw material and product in an independent lab down to nanogram well below the EU regulation level of milligram.

Stop putting oil plastic on your skin!

Why would you wear oil plastic when plant based period protection is available? Switch to 100% compostable materials that are safe for your body and the planet.

Menstruation by numbers

During her life each woman, on average, throws away 200kg of plastic from used period products. Treat your skin with consciousness, you are worth it.

0% toxic chemicals

Your skin is an ingestion organ, as well as the largest organ in your body! Most of what you put on your skin enters the body.


LÅT VÅRA CERTIFIERINGAR TALA FÖR OSS!

Miljövänliga produkter har blivit en stor industri, vilket betyder att flera företag är villiga att vilseleda sina kunder om just hur miljövänliga de är. Naty föddes över 25 år sedan, långt innan den "gröna trenden", och vi har alltid förlitat oss på hårt arbete och transparens för att sälja våra produkter.

Transparency

There are no legal requirements on the ingredient list but high demands from millennials. Go ahead and check out our ingredients on the packs and across our site!

0% oil plastic on skin

At Naty we use renewable and compostable materials whenever possible. The conventional oil based plastic has been replaced with a plant based material on baby skin.

OK Biobased

We are using plant based material in our packaging with an independent certification on the renewability of each material.

MEDAN ANDRA HAR SNACKAT, SÅ HAR VI ARBETAT

8 av 10 produktkategorier är gjorda av komposterbart eller växtbaserat material. Allt oberoende certifierat

HÅLLBARHET PÅ VÅRT SÄTT

Vi har uppnått internationell framgång genom att bedriva affärer på ett rättvist och etiskt sätt och vi fortsätter att skapa en positiv påverkan igenom effektiv resursanvändning samt utvecklandet av förnybara material.

STÖTTAR MÅNGFALDEN

På Naty kan du göra en karriär oberoende av ditt kön och nationalitet. Vår personal är mångsidig och det gillar vi! Vårt globala ledarskap består utav lika många kvinnor som men och vårt kontor i Stockholm är en plats av många språk och åldersgrupper.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Vi arbetar konstant med att förbättra våra produkter och letar hela tiden efter nya och bättre lösningar som gynnar våra kunder och samhället. Samtidigt utmanar vi etablerade multinationella företag och söker långsiktiga partnerskap med våra affärspartners för att arbeta på ett mer ansvarsfullt sätt.


Varför gör vi det vi gör, för att radikalt förändra sättet marknaden fungerar för att skydda vår planet. Vi gör det igenom att göra det möjligt för en person att göra miljömedvetna val och ge människor möjlighet att förändra samhället.


Vår entreprenörskultur främjar innovation och vi strävar efter det med expertis på ett transparent sätt. Vi vill hjälpa människor leva på ett hälsosammare sätt och öka medvetandet om miljöfrågor för framtiden av vår planet och dess naturresurser.

ANVÄNDANDET AV RESURSER

Produktion: Naty arbetar med utvalda tillverkare som agerar ansvarsfullt och som följer deras länders lagar samt Natys specifika krav: Uppförandekod, arbetsmiljö, skydd av tillverkarens anställdas rättigheter, inget barnarbete, minimera miljöpåverkan.


Transport: De bästa alternativ från ett miljöperspektiv är valda: Sjöfrakt är att föredra, lastbilsfrakt på land, flygfrakt undviks.


Rättvist och etiskt: Företaget är svenskt och betalar full bolagsskatt i Sverige. Varken ingredienserna eller den färdiga produkten har testats på djur.