Naty EnvironmentVad betyder biologiskt nedbrytbar?

Biologisk nedbrytbarhet är en egenskap hos naturliga ämnen samt material som tas upp av mikroorganismer och som därför ingår i det naturliga kretsloppet.

Det här är något som alla kan känna igen. När naturliga organiska ämnen kommer ned i marken börjar de brytas ned tills de slutligen försvinner. Det här fenomenet är mycket viktigt för miljön, eftersom naturen måste göra sig av med avfall för att ge utrymme för nytt liv. Träd, växter och alger, alltså fotosyntetiska organismer, tar upp koldioxid från atmosfären och använder den tillsammans med solenergi till att bilda sockerarter och en rad andra ämnen som finns i naturen. Flödet av ämnen och energi passerar genom näringskedjan.

Men den här mekanismen skulle snart sluta fungera om det inte fanns en process åt andra hållet också, det vill säga om det inte gick att frigöra koldioxid från organiskt material. I den naturliga jämvikten är alltså nedbrytningen lika viktig som fotosyntesen och utgör både början och slut.

Mikroorganismerna spelar en viktig roll i nedbrytningen eftersom de finns i alla miljöer och får sin näring av organiskt avfall. Organiskt material omvandlas alltså till koldioxid igen och fullföljer därmed det naturliga
kretsloppet.

Det material vi använder i våra produktserier Nature Babycare och Nature Womencare minskar produktionen av växthusgaser, tack vare användningen av återvinningsbart material från jordbruket, som bryts ned och komposteras och
tack vare att det fungerar lika bra som traditionella material.

Hur fungerar komposteringsprocessen?

Kompostering innebär att organiskt avfall omvandlas till kompostmaterial.

En hög med organiskt avfall lockar till sig mikroorganismer som finns i naturen. Om komposten innehåller tillräckligt mycket vatten börjar mikroorganismerna konsumera näringsämnena. Det innebär att de bryter ned de
organiska molekylerna och bildar koldioxid, vatten och värme (biologisk nedbrytning). Processen leder till att det ursprungliga avfallet omvandlas till ett ämne vi kallar kompost.

I komposteringsanläggningarna kontrollerar man den här processen och optimerar den så att den går snabbare, och man kontrollerar utsläppen och kvaliteten på den färdiga komposten.

Nature Babycare ekologiska blöjor ska ju vara tillverkade av material som är biologiskt nedbrytbart. Vad betyder det exakt?

Nature Babycare använder förnybara råvaror i så hög utsträckning som det är möjligt. Våra blöjor är dock inte 100% nedbrytbara.

Den konventionella yttre plasten har bytts ut mot biologiskt nedbrytbart material som är tillverkat av majsstärkelse och cellulosafibrer, som båda två är naturliga ämnen. Det här materialet är vattentätt men släpper ändå igenom luft vilket gör blöjan luftig, torr, sval och skön.

Det yttre luftgenomsläppliga lagret är baserat på majsstärkelse utan genmodifiering, med naturliga tillsatser och polyester som är till 100 % biologiskt nedbrytbart under rätt förhållanden.

Det absorberande skiktet i en Nature Babycare ekologiska blöjor består också av biologiskt nedbrytbar och klorfri cellulosamassa, som har blandats med en liten mängd superabsorberande korn, vilket behövs för uppsugningsförmågan och som gör
att du inte behöver byta blöja så ofta.

Vilken är den miljömässiga skillnaden mellan tygblöjor och engångsblöjor från Nature Babycare?

De två produkterna är helt olika när det gäller bekvämlighet och livsstil. En stor studie med en livscykelanalys gjord av den brittiska miljöbyrån, som publicerades 2005, visar att det inte är någon betydande skillnad i miljöpåverkan mellan engångsblöjor och tygblöjor. Miljöbyrån (Environment Agency) är Storbritanniens ledande myndighet för skydd och förbättring av miljön i England och Wales. Hela studien kan läsas på deras webbplats på adressen www.environment-agency.gov.uk (Life Cycle Assessment of Disposable and Reusable Nappies in the UK, maj 2005).

Vårt mål är att använda återvinningsbara resurser i möjligaste mån samtidigt som vi satsar på att skapa en effektiv och funktionell produkt. I dag är Nature Babycare-blöjorna ett av marknadens mest miljövänliga alternativ för
engångsblöjor.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

Vi vet att du är en välinformerad konsument och vi vet hur viktigt det är. Vi är stolta över våra Nature Babycare-produkter och över att vi kan ge föräldrar överallt en möjlighet att skydda miljön utan att ge avkall på funktionaliteten.

Men vi kan inte göra det utan din hjälp. Vi tackar dig därför för att du är en välinformerad konsument. För att du bryr dig om miljön. För att du bryr dig om hälsan och tänker på att ditt barn ska ha det bra. För att du tänker på Nature Babycare. Det är sådana människor som hjälper Nature Babycare att växa.

Vi spenderar inte miljoner på marknadsföringskampanjer. Vi väljer i stället att satsa våra resurser på forskning och utveckling så att vi hela tiden kan förbättra vårt miljövänliga produktsortiment. Därför betyder det mycket för oss att vara välkända.

Om du vill hjälpa till finns det några enkla saker du kan göra:

  • Bli Naty-Ambassadör
  • Blogga om oss
  • Följ oss på Twitter
  • Bli ett fan på Facebook
  • Länka till oss från din webbplats
  • Berätta för dina vänner
  • Berätta för dina släktingar
  • Be din lokala butik att ta in Nature Babycare-produkter

Vi vet att miljövänliga babyvårdsprodukter bara är ett litet steg mot en grönare framtid. Men vi tror att varje litet steg räknas. Det finns mycket du kan göra. Det finns mycket vi kan göra tillsammans. Låt oss arbeta tillsammans och göra skillnad. Stor eller liten spelar ingen roll.