Ekologiskt enligt Naty

Ekologiskt enligt Naty

Naty startades redan 1994. Vi vill förändra Naty started already 1994.  Vi vill ändra på den negativa påverkan på vår miljö, vi är ett hälsosamt val.

Vi gör allt i vår makt för att minimera inverkan på vår hälsa och miljö. Naty har medveted genomgått strikta, rigorösa miljöinspektioner och tester av alla sina produkter. Våra underleverantörer av råmaterial har genomgått oberoende tester och framgångsrikt följt ett antal strikt satta villkor avseende miljöpåverkan deras produkter.

Natys åtaganden att skydda miljön är långsiktigt, med avsikten att både vi och kommande generationer ska kunna leva i harmoni med naturen. Vi uppnår detta genom att fokusera på följande:

 • Naty använder sig utav det absolut senaste förnybara råvaror
 • Träden som används för framställning av pappersmassa kommer från hållbart skogsbruk, där fler träd planteras än fälls
 • Absolut ingen klor används i blekningsprocessen
 • Inga kemikalier eller föreningar från SVHC (Substance of Very High Concern) används
 • Inga kända föreningar som kan vara skadliga till hälsan eller miljön används:
  • Ftalaters, Organotins (MBT, DBT, TBT), Tunga metaller, Klorin(CI), Formaldehyd (HCHO), Kolofonium, AZO-färgämnen, PVC, gått så långt som att förhindra användning av några kemikalier eller sammansättningar som är kända som lokalt irriterande eller allergiframkallande.
 • Naty respekterar fullt ut de hårda krav som ställs på produktion
 • Naty by Nature Babycares blöjor tillverkas på de nyaste och mest effektiva blöjmaskinerna
 • Naty står fast vid väldigt höga krav vad gäller resursförbrukning
 • Inga kemikalier används under produktion
 • Inga optiska vitmedel, inga hurvårdsmedel, ingen parfym, inga eteriska oljor, inga dofteliminerare
 • Naty har designat en uppsugande kärna med mindre SAP
 • Natys förpackningar och distribution fokuserar på att minimera avfall och bränsleförbrukning som mycket som möjligt
 • Naty strävar efter att använda så naturligt material som möjligt för alla deras förpackningar
 • Produkter och förpacknings material kan avyttras genom återvinning
 • Produkter är designade på så vis att de enkelt kan tas isär eller monteras ned så varje del sedan kan återvinnas och/eller komposteras