Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder denna hemsida.

Naty AB

Naty AB tillhandahåller denna hemsida (“hemsidan”) som en service för våra kunder och används endast i informativt syfte. Du är välkommen att hämta material från hemsidan såvida du källhänvisar korrekt i förhållande till copyright och ägandeskap. Du får inte distribuera, alternera eller vidarebefordra innehållet på hemsidan utan tillåtelse från Naty AB eller dess representant/er. Det är under inga omständigheter tillåtet att använda materialet i kommersiellt syfte. Dessa villkor gäller för text, bild liksom ljud och video. Följande villkor, inklusive alla applicerbara lagar och regelverk gällande hemsidan och för internet, gäller alla användare av hemsidan. När du använder hemsidan accepterar du dessa villkor.

Varumärke och copyright

Naty och Nature Babycare är registrerade varumärken tillhörande Naty AB. Alla varumärken och allt material på hemsidan är upphovsrättsskyddat material om inget annat anges och får således inte användas utan skriftlig tillåtelse av Naty AB.

Länkar och samarbeten med andra företag

Hemsidan anger länkar till andra webbsidor och information om andra företag och informationskällor. Som vi inte kontrollerar dessa medger och accepterar du att Naty AB inte är ansvariga för deras tillgänglighet. Inte heller är Naty AB ansvariga för innehåll, produkter, tjänster eller material från eller tillgängligt genom dessa, eller skada förknippad med användning.

Friskrivning från ansvar

Informationen på hemsidan tillhandahålls utan några uttalade garantier av något slag. Naty AB garanterar inte att information, texter, länkar, bilder eller andra element är exakta eller fullständiga.

Naty AB kan när som helst utan varsel komma att göra förändringar på hemsidan och i dess produktbeskrivningar. Naty AB förbinder sig inte att uppdatera information eller annat material på hemsidan. Vidare kan Naty AB inte garantera att hemsidan eller servern som gör hemsidan tillgänglig är fri från datorvirus.

Användares material

Allt material och all information, liksom annan kommunikation du förmedlar till hemsidan, kommer att anses som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Genom att förmedla material till hemsidan godkänner du att Naty AB eller dess samarbetspartners har rätt att använda materialet i valfritt syfte. Du bör ej förmedla information som är illegalt, hotfullt, pornografiskt eller religiöst. Inte heller bör du förmedla något material som kan uppfattas som kränkande eller kriminellt.

Genom att förmedla information till hemsidan tillåter du Naty AB och dess samarbetspartners att använda den i utvärderande syfte samt för att marknadsföra Natys prdukter eller tjänster. Naty AB lyder under svensk lag för lagring av personlig data och du kan kontakta Naty AB om felaktig data förekommer eller om du upplever andra problem relaterade till personlig data.

Övrigt

Naty kan när som helst komma att revidera dessa villkor. Naty kan också när som helst utan förvarning komma att granska och radera material samt avbryta tillgängligheten av hemsidan.

OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE DENNA HEMSIDA.