Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

Naty AB

Naty AB biedt deze website (de ‘Site’) aan als service naar haar klanten. De Site mag alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden. Het staat u vrij materiaal van de website te gebruiken, mits u gegevens met betrekking tot auteursrecht en eigendom handhaaft. U mag de inhoud van deze Site niet zonder schriftelijke toestemming van Naty AB of haar vertegenwoordiger distribueren, wijzigen of doorsturen. U mag het materiaal onder geen beding gebruiken voor commerciële doeleinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel teksten en afbeeldingen als geluiden en video’s. De onderstaande voorwaarden, met inbegrip van alle wetten en regels die relevant zijn voor de Site en internet, gelden voor alle gebruikers van de Site. Door deze Site te openen of gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Handelsmerken en auteursrecht

Naty en Nature Babycare zijn gedeponeerde handelsmerken van Naty AB. Tenzij anders vermeld, worden alle handelsmerken en materialen op deze Site beschermd door auteursrecht en mogen deze niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Naty AB.
Koppelingen naar en transacties met andere bedrijven
Deze website bevat koppelingen naar andere websites en informatie over andere bedrijven en bronnen. Aangezien wij geen invloed hebben op deze sites en bronnen erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid ervan Wij zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, producten, services of andere materialen op, of beschikbaar via, deze sites, noch voor enige schade of enig verlies dat wordt geleden in verband met het gebruik van deze sites.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op deze Site wordt in de huidige staat (‘as is’) en zonder garanties van enigerlei aard, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, aangeboden. Naty AB staat niet garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, koppelingen of andere items die zich mogelijk op deze Site bevinden.

Naty AB kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in deze Site of op deze Site beschreven producten. Naty AB verplicht zich er niet toe de informatie of andere materialen op deze Site bij te werken.

Naty AB garandeert bovendien niet dat deze Site of de server waarop deze Site wordt gehost vrij is van computervirussen.
Inzendingen door gebruikers

Materiaal, informatie of andere mededelingen die u verzendt via of plaatst op deze Site worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd. Door berichten via deze Site te verzenden of op deze Site te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat Naty AB of haar partners dit materiaal naar wens mogen gebruiken. Het is u niet toegestaan materiaal te plaatsen dat onwettig, bedreigend, obsceen, pornografisch of religieus van aard is, of materiaal dat als een overtreding of als crimineel kan worden beschouwd.

Door gegevens via de Site te verzenden of op de Site te plaatsen, stemt u er hierbij mee in dat Naty AB of haar partners deze gegevens gebruiken om uw informatie te evalueren en om producten of diensten van Naty op de markt te brengen. Naty AB zal krachtens de Zweedse wetgeving verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens. In het geval van onjuiste gegevens of andere kwesties die verband houden met de persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met Naty AB.

Overige

Naty kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze verklaring bij te werken. Naty kan tevens te allen tijde zonder kennisgeving geplaatste berichten controleren en verwijderen en de beschikbaarheid van deze Site beëindigen.

GEBRUIK DEZE SITE NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.