Eco - At Naty we consider the effect on the environment in every action we take.

Bij Naty houden we bij iedere actie die we ondernemen rekening met het effect op het milieu. Vanaf het begin werken we samen met de Zweedse vereniging voor natuurbehoud (SSNC).

What is SSNC?

SSNC is een milieuorganisatie gevestigd in Zweden. De organisatie verspreidt kennis, brengt milieubedreigingen in kaart, creëert oplossingen en beïnvloedt politici en overheden. Ze is op zowel nationaal als internationaal niveau actief en heeft één van ‘s werelds meest veeleisende milieukeurmerken opgericht, Bra Miljöval (Goede milieuvriendelijke keuze). SSNC wordt bestuurd door haar leden.

Toen de Zweedse vereniging voor natuurbehoud ruim honderd jaar geleden werd opgericht, hield SSNC zich bezig met het beschermen van de Zweedse natuur. In de loop der tijd hebben milieuproblemen zich wereldwijd uitgebreid, en de werkzaamheden van SSNC zijn daardoor verbreed. SSNC is nu ook internationaal actief. Ze werkt samen met ongeveer 60 milieuorganisaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

Bra Miljöval, een milieukeurmerk van SSNC.

Bra Miljöval is het milieukeurmerk van SSNC. Dit vertaalt zich naar Goede milieuvriendelijke keuze in het Nederlands. snf_new SSNC begon in 1988 met de introductie van milieukeurmerken voor wasmiddelen en papier. Op dit moment beslaat het systeem 10 productgroepen en kunt u dankzij de labels kiezen voor de producten die het minst schadelijk zijn voor het milieu.

SSNC stelt voortdurend rapporten op waarin milieukwesties worden aangekaart om de consumenten bewust te maken van de milieuproblematiek en van de mogelijkheden om een verschil te maken. Klik hier om rapporten van SSNC te lezen in het Engels.

Het Global Ecolabelling Network

SSNC is ook lid van GEN, het Global Ecolabelling Network, een non-profitorganisatie van derden die milieuprestaties, -certificatie en -keurmerken erkent.

De missie van GEN is het verbeteren, promoten en ontwikkelen van de ‘milieukeurmerken’ voor producten en diensten IUCN (International Union for Conservation of Nature) SSNC is lid van de IUCN (International Union for Conservation of Nature), de oudste en grootste wereldwijde milieuorganisatie die als missie het behoud van de biodiversiteit heeft. Biodiversiteit is essentieel om de grootste uitdagingen op aarde aan te gaan zoals klimaatsverandering, duurzame ontwikkeling en voedselveiligheid.

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

SSNC is a member of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), oldest and largest global environmental organization, with the mission of conserving biodiversity. Biodiversity is fundamental to addressing some of the world’s greatest challenges such as climate change, sustainable development and food security.

Compost

Een grondverbeterend materiaal van afbrekend organisch materiaal dat voedingsstoffen levert en de grondstructuur verbetert.

Composteren

Een degelijke techniek voor afvalbeheer die gebruikt maakt van een natuurlijk proces om materialen om te zetten in CO2, water en humus door de inzet van micro-organismen.

LCA-levenscyclusanalyse (soms ook wel ecobalans en wieg-tot-grafanalyse genoemd) is het onderzoeken en vaststellen van de impact op het milieu die wordt veroorzaakt door bepaalde producten of diensten.

Duurzaam

Een poging om de beste uitkomsten voor de menselijke en natuurlijke omgevingen te bieden, zowel nu als in de onbepaalde toekomst. Eén van de meest aangehaalde definities van duurzaamheid is de definitie van de commissie Brundtland, onder leiding van voormalig Noorse premier Gro Harlem Brundtland. De commissie Brundtland definieerde duurzaamheidsontwikkeling als een ontwikkeling die ‘voorziet in de behoeften van het heden zonder tekort te doen aan de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien.

Afbreekbaarheid

Composteren kan de hoeveelheid organisch afval aanzienlijk verminderen, en het geproduceerde compost kan worden gebruikt voor land- en tuinbouwdoeleinden. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal, een percentage dat in de toekomst zal toenemen dankzij de toenemende populariteit van biologisch afbreekbare producten (verpakkingsmateriaal, wegwerpbestek en -borden enzovoort).

OK compost

Verpakkingen of producten met het OK compost-keurmerk zijn gegarandeerd biologisch afbreekbaar in een industriële compostfabriek. Dit geldt voor alle onderdelen, inkten en toevoegingen

Eén reactie op ‘ECO’

Lees hieronder of voeg een opmerking toe…