Juridiskais paziņojums

Lūdzu, pirms interneta vietnes izmantošanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus.

Naty AB

Naty AB šo interneta vietni („Vietne”) piedāvā kā pakalpojumu saviem klientiem un to atļauts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Jūs varat brīvi iegūt materiālus no interneta vietnes, ja Jūs saglabājat ar autortiesībām un īpašumtiesībām aizsargātu informāciju. Jūs nedrīkstat izplatīt, pārveidot vai pārsūtīt šīs Vietnes saturu bez Naty AB vai tās pārstāvja rakstiskas atļaujas. Jūs nekādā gadījumā nedrīkstat materiālus izmantot komerciālos nolūkos. Šie nosacījumi attiecas uz tekstu, attēliem, kā arī audio un video materiāliem. Šie zemāk minētie nosacījumi un noteikumi, tajā skaitā visi likumi un noteikumi, kas attiecas uz Vietni un Internetu, attiecas uz visiem Vietnes lietotājiem. Ja Jūs ienākat šajā Vietnē vai lietojat to, tas nozīmē, ka esat piekritis šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Preču zīmes un autortiesības

Naty un Nature Babycare ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Naty AB. Visas preču zīmes un visus šajā Vietnē publicētos materiālus aizsargā autortiesības, ja nav norādīts citādi, un tos nav atļauts izmantot bez Naty AB rakstiskas atļaujas.

Saites un darījumi ar citiem uzņēmumiem

Šī Vietne nodrošina saites uz citām interneta mājas lapām un informāciju par citiem uzņēmumiem un citiem resursiem. Tā kā mēs nekontrolējam šīs vietnes un resursus, Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par to pieejamību. Tāpat mēs neesam atbildīgi par jebkādu saturu, produktiem, pakalpojumiem vai citiem materiāliem, kas publicēti, pieejami caur tiem vai jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar to lietošanu.

Garantiju atruna

Šajā Vietnē esošā informācija tiek piedāvāta „tāda, kāda tā ir” bez jebkādām izteiktām vai norādītām garantijām. Naty AB negarantē informācijas, teksta, grafiku, saišu vai citu šajā Vietnē iespējami iekļautu elementu precizitāti vai pilnību.

Naty AB jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst veikt izmaiņas šajā Vietnē vai arī mainīt tajā aprakstītās preces. Naty AB neuzņemas informācijas vai citu Vietnē publicētu materiālu aktualizēšanu.

Turklāt Naty AB negarantē, ka šajā Vietnē vai tās darbību nodrošinošajā serverī nav datoru „vīrusu”.

Lietotāju materiālu iesniegšana.

Jebkurš materiāls, informācija vai cits informatīvais saturs, ko Jūs nosūtīsiet vai publicēsiet šajā Vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nevienam īpašniekam nepiederošu. Nosūtot vai publicējot šajā Vietnē ziņas, Jūs piekrītat, ka Naty AB vai jebkurš no tā partneriem šo materiālu izmanto pēc izvēles. Jūs nedrīkstat nosūtīt vai publicēt materiālus, kas ir nelikumīgi, draudus saturoši, neķītri, pornogrāfiska vai reliģiska satura, ko var uzskatīt par likumpārkāpumu vai kriminālpārkāpumu.

Nosūtot vai publicējot šajā Vietnē informāciju, Jūs vienlaikus piekrītat, ka Naty AB vai jebkurš no tā partneriem to izmanto Jūsu informācijas izvērtēšanai un Naty preču un pakalpojumu virzīšanai tirgū. Saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu, Naty AB ir atbildīga par šādu personas datu apstrādi, un nepareizas informācijas gadījumā vai citos ar personas datiem saistītos jautājumos varat sazināties ar Naty AB.

Citi jautājumi

Uzņēmums Naty katrā laikā drīkst pārskatīt šos Noteikumus, veicot izmaiņas šajā paziņojumā. Naty arī katrā laikā bez brīdinājuma drīkst novērot un dzēst publikācijas un pārtraukt piekļūšanu Vietnei.

JA JŪS ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM NEPIEKRĪTAT