Eco at Naty » We consider the effect on the environment in every action we take. NO perfumes, NO dyes, NO parabens » 100% Certified Organic Cotton...

Uzņēmumā “Naty” mēs vienmēr izvērtējam, kādu ietekmi uz vidi atstās ikviena mūsu darbība. Jau kopš paša sākuma mēs sadarbojamies ar Zviedrijas Dabas saglabāšanas biedrību (Swedish Society for Nature Conservation) (SSNC). 

Kas ir SSNC?

SSNC ir Zviedrijā dibināta dabas aizsardzības organizācija. Viņi izplata informāciju, norāda uz vides apdraudējumiem, rod risinājumus, ietekmē politiķus un varas iestādes. Viņi strādā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, kā arī ir izveidojuši vienu no pasaulē ambiciozākajiem eko-zīmoliem Bra Miljöval (Videi draudzīga izvēle). SSNC pārvalda tās biedri.

Pirms vairāk kā simts gadiem, kad tika dibināta Zviedrijas Dabas saglabāšanas biedrība, tās darbs bija saistīts ar Zviedrijas dabas aizsardzību. Laika gaitā ar vides aizsardzību saistītās problēmas kļuva globālas, un tādēļ SSNC darbības jomas kļuva plašākas. Mūsdienās SSNC strādā pāri robežām. Tā sadarbojas ar vairāk kā 60 vides aizsardzības organizācijām Āfrikā, Āzijā, Latīņamerikā un Austrumeiropā.

Bra Miljöval, SSNC eko-zīmols.

Bra Miljöval ir SSNC eko-zīmols. Latviski to varētu tulkot kā “Videi draudzīga izvēle”.. snf_new SSNC 1988. gadā uzsāka veļas mazgāšanas līdzekļu un papīra ekomarķēšanu. Šobrīd sistēma aptver 10 izstrādājumu grupas, un, pateicoties šim marķējumam, jūs varat izvēlēties tos izstrādājumus, kas videi ir mazāk kaitīgi. SSNC pastāvīgi gatavo ziņojumus, kuros tiek vērsta uzmanība uz vides problēmām, lai informētu pircējus par jautājumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību, kā arī darītu viņiem zināmas alternatīvas iespējas, lai kaut ko mainītu šajā jomā. Uzklikšķiniet šeit, lai lasītu SSNC ziņojumus angļu valodā

Globālais ekomarķējuma tīkls

SSNC ir arī GEN (Globālā ekomarķējuma tīkla (Global Ecolabelling Network)) biedrs. Tā ir trešās puses, bezpeļņas organizācija, kas novērtē videi draudzīgu darbību, veic sertifikāciju un marķēšanu.

GEN misija ir uzlabot, veicināt un attīstīt izstrādājumu un pakalpojumu “ekomarķēšanu”.

Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (International Union for Conservation of Nature) (IUCN)

SSNC ir Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) biedrs, kas ir vecākā un lielākā globālā vides aizsardzības organizācija, kuras misija ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Bioloģiska daudzveidība ir ļoti būtiska attiecībā uz dažiem no pasaules lielākajiem izaicinājumiem, piemēram, klimata izmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un pārtikas nekaitīgumu.

Kompost

Satrūdējušu organisko vielu augsnes ielabošanas materiāls, kas nodrošina barības vielas un uzlabo augsnes struktūru.

Kompostēšana

Cieto atkritumu apsaimniekošanas tehnika, kurā izmanto dabisko procesu, lai pārveidotu materiālus par CO2, ūdeni un humusu mikroorganismu iedarbības rezultātā.

LCA – dzīves cikla novērtējums (Life Cycle Assessment), ko dažkārt dēvē arī par dzīves cikla analīzi, ekobilanci vai analīzi no ražošanas līdz pārstrādei vai iznīcināšanai, ir ietekmes uz vidi, ko rada konkrētais izstrādājums vai pakalpojums, noteikšana un izvērtēšana.

Ilgtspējība

Mēģinājums nodrošināt labākos rezultātus attiecībā uz cilvēku un apkārtējo vidi gan tagad, gan nenoteiktā nākotnē. Brundtlandes komisija, ko vadīja bijusī Norvēģijas premjerministre Gro Harlema Brundtlande, sniedza vienu no biežāk citētajām ilgtspējības definīcijām. Brundtlandes komisija definēja ilgtspējību kā attīstību, kas atbilst pašreizējām vajadzībām un neapdraud iespējas īstenot nākamo paaudžu vajadzības.

Kompostējamība

Kompostēšana var būtiski samazināt organisko atkritumu daudzumu, bet saražoto kompostu var izmantot lauksaimniecībā un dārzkopībā. Aptuveni 50% no visiem sadzīves atkritumiem satur organiskos materiālus, šis apjoms nākotnē palielināsies sakarā ar bioloģiski sabrūkošo produktu pieaugošo popularitāti (iepakojuma materiāli, vienreizējās lietošanas galda piederumi un šķīvji u.c.).

OK komposts

OK komposta marķējums garantē, ka iepakojumi vai izstrādājumi ar to bioloģiski sadalās industriālās kompostēšanas iekārtās. Tas attiecas uz visām sastāvdaļām, tintēm un piedevām

Viena atbilde uz “EKO”

Lasīt tālāk vai pievienot komentāru…