Eco by Naty

ECO BY NATY

Uzņēmums Naty dibināts jau 1994. gadā. Mēs vēlamies mainīt nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, mūsu izstrādājumi ir veselīga izvēle. Mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu līdz minimumam samazināt iespaidu uz mūsu veselību un apkārtējo vidi. Uzņēmums Naty brīvprātīgi veicis stingras, noteiktas savu izstrādājumu vides pārbaudes. Uzņēmums Naty un to izejvielu piegādātāji ir neatkarīgi testēti un tie visi atbilst virknei stingru nosacījumu attiecībā uz to izstrādājumu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmuma Naty apņemšanās aizsargāt apkārtējo vidi ir ilgtermiņa, vērsta uz to, ka gan mēs, gan nākamās paaudzes varēs dzīvot saskaņā ar dabu. To panāksim, koncentrējoties uz šādiem nosacījumiem:

 • Uzņēmumā Naty izmanto modernākās atjaunojamās izejvielas
 • Celulozei izmantotā koksne iegūta pēc ilgtspējības principiem apsaimniekotos mežos, iestādīto koku skaitam pārsniedzot nocirsto koku skaitu.
 • Balināšanas procesā vispār netiek izmantots hlors.
 • Netiek izmantotas ķīmiskas vielas vai komponentes, kas norādītas SVHC (Īpaši bīstamu vielu sarakstā) (REACH 33.(2) pants).
 • Netiek izmantota neviena viela, kas zināma kā veselībai vai apkārtējai videi kaitīga:
  • Ftalāti, alvorganiskie savienojumi (MBT, DBT, TBT), smagie metāli, hlors (CI), formaldehīds (HCHO), kolofonijs, AZO-pigmenti, PVC; nav izmantotas nekādas ķīmiskas vielas vai savienojumi, kas zināmi kā lokāli kairinoši vai jutību izraisoši.
 • Naty by Nature Babycare autiņbiksītes izgatavotas, izmantojot visjaunākās un efektīvākās autiņbiksīšu ražošanas iekārtas.
 • Naty ievēro prasības, kas attiecināmas uz resursu patēriņu.
 • Ražošanas procesā netiek izmantotas ķīmiskas vielas.
 • Bez optiskajiem balinātājiem. Bez ādas kopšanas losjoniem. Bez aromātiem, bāzes eļļām. Bez smaku iznīcinātājiem.
 • Naty radījusi absorbējošu kodolu ar zemāku SAP saturu.
 • Naty izstrādājumu iepakošana un izplatīšana balstīta uz atkritumu daudzuma un degvielu izmantošanas samazināšanu.
 • Naty cenšas savam iepakojumam vienmēr izmantot dabīgu materiālu.
 • Naty izstrādājumu iepakošana un izplatīšana koncentrēta uz atkritumu daudzuma un degvielu izmantošanas samazināšanu.
 • Izstrādājumus un iepakojuma materiālus iespējams utilizēt, veicot otrreizējo pārstrādi, sadedzināšanu vai kompostēšanu.
 • Izstrādājumi ir viegli izjaucami pa daļām, lai to sastāvdaļas varētu viegli pārstrādāt un/vai kompostēt.