יש לקרוא את התנאים הבאים בקפידה טרם השימוש באתר אינטרנט זה.

NATY AB

NATY AB מאפשרת את השימוש באתר אינטרנט זה (יקרא להלן “האתר”) כשרות ללקוחותיה והשימוש בו הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד. שימוש בחומר מהאתר מותר כל עוד נשמרות זכויות היוצרים והבעלות על תוכנו. אין להפיץ לשנות או להעביר את תוכנו של אתר זה ללא אישור מפורש בכתב מ NATY AB או נציג מוסמך מטעמה. כמו כן בשום תנאי אין לעשות שימוש בכל חומר מתוך האתר למטרות מסחריות. תנאים אלו תקפים לגבי תוכן כתוב מכל סוג שהוא, תמונות כמו גם לגבי כל פסקול או וידאו המופיעים בו. התניות אלו כמו גם התנאים מטה ובכלל זאת כל החוקים והתקנות הרלוונטים לאתר זה תקפים לגבי כל המשתמשים באתר זה באשר הם. בעת השימוש באתר זה הינך מצהיר מסכים ומקבל את תנאי השימוש הללו כולם כמו גם את ההגבלות על זכויות יוצרים וסמלים מסחריים המופיעים בו.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

Naty ו Nature Babycare הינם סימנים מסחריים רשומים השייכים ל NATY AB. כל סימן מסחרי כמו גם כל תוכן אחר (בין כתב ובין ויזואלי) מתוך אתר זה – אם אין מוצהר אחרת – מוגן בזכויות יוצרים ואין לעשות בו כל שימוש שהוא ללא אישור מפורש בכתב מ NATY AB .

עיסוק וקישורים לעסקים\אתרים אחרים

אתר זה מספק קישורים לאתרי אינטרנט, מיידעים ומקורות אינפורמציה אחרים. משום שאין לנו כל שליטה שהיא על אתרים אלו ועל מקורותיהם הינך מצהיר ומסכים לכך שבשימוש באתר זה ובמקורותיו NATY אינה נושאת באחראית בכל דרך שהיא למהימנותם. כמו כן NATY איננה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, מוצר, שירות או חומר אחר שמופיע באתרים אחרים ישירות או הזמין מהם, ולכל נזק או הפסד שייגרם בקשר לשימוש בהם.

ויתור על אחריות.

המיידע באתר זה מסופק “כפי שהוא” ללא אחריות מפורשת או מרומזת כלשהי. NATY AB אינה אחראית לדיוק או לשלמות מידע, טקסט, גרפיקה, קישורים או פריטים אחרים הכלולים באתר זה. NATY AB עשויה לבצע שינויים באתר זה, או במוצרים המתוארים בו, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. NATY AB אינה מתחייבת לעדכן מידע או חומרים אחרים הכלולים באתר זה. כמו כן NATY AB אינה יכולה להתחייב כי האתר או השרת הנושא אותו, נקיים מוירוסיי מחשבים או מתוכנות זדוניות אחרות כלשהן.

תכני משתמש

כל חומר, מיידע או סוג תקשורת אחר שיועבר לאתר זה לא יחשב כסודי או קנייני לשולח. בהעברת או שליחת הודעות לאתר זה מוסכם כי NATY AB או כל אחת משותפותיה תוכל להשתמש בהן כדרכה ועל פי בחירתה. אין לשדר או לפרסם כל חומר שהינו לא חוקי, מאיים, בוטה, פורנוגרפי, או בעל תכנים דתים, או כל חומר אחר שהוא שיכול להיחשב כפלילי או פוגעני.

בעצם העברת מידע לאתר זה הינך מסכים לכך ש NATY AB או מי משותפותיה עשויה לעשות בו שימוש הן לצורך הערכתו של המידע עצמו והן לצורך שיווק מוצרי NATY או שירותיה.

NATY AB תהיה אחראית תחת החוק השבדי לכל עיבוד נתונים ומיידע אישי וניתן ליצור קשר עימה במקרה של נתונים מוטעים או נושאים אחרים הקשורים למיידע האישי.

אחר

NATY עשויה לשנות התניות אלו בכל זמן, בעצם העידכון של הצהרה זו. NATY עשויה כמו כן לנטר ולהסיר כל הודעה וכמו כן לבטל את זמינותו של אתר זה בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת מצידה. אם אינך מסכים לכל התנאים וההתניות כאן, נא הימנע משימוש באתר זה.