Tutustu näihin käyttöehtoihin huolellisesti kun käytät www.naty.com sivustoa

ILMOITUS

Avaamalla Naty AB:n World Wide Web-sivun käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja

Naty AB

Naty AB tarjoaa tämän verkkopalvelun (jäljempänä “sivusto”) palveluna asiakkailleen ja sivusto on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön. Sivuston materiaalin yhteydessä tulee aina osoittaa materiaalin copyright-tiedot ja omistajuus. Sivuston sisältöä ei saa jaellla eteenpäin tai muuttaa ilman kirjallista lupaa Naty AB:lta tai sen edustajilta. Materiaalia ei saa missään tilanteessa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Nämä ehdot koskevat tekstiä, kuvia, ääntä ja videota. Nämä ehdot ja rajoitukset sisältäen kaikki lait ja säännökset sivustoa koskien ovat voimassa kaikille sivujen käyttäjille. Kun käyt sivustolla, hyväksyt samalla nämä käyttöehdot. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Naty AB:lle.

Tavaramerkki ja copyright

Naty and Nature Babycare ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kaikki tämän sivun tekijän- teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Naty AB:lla, kaikki oikeudet pidätetään. Jos muuta ei ole mainittu, on materiaalin käyttöön aina tarvittava kirjallinen lupa Naty AB:ltä. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Naty AB:lta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Naty AB:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Linkitys muihin yrityksiin ja sivustoihin

Tämä sivusto voi tarjota linkkejä muille verkkosivuille ja tietoa tai linkkejä muista yrityksistä ja lähteistä. Koska emme voi kontrolloida näitä verkkosivuja ja niiden sisältöä tai lähteitä, tunnustat ja hyväksyt että emme ole vastuussa muiden sivustojen palvelun saatavuudesta. Emme ole myöskään vastuullisia sisällöstä, tuotteista, palveluista tai materiaaleista muiden sivustojen osalta, emmekä vastuussa muista sivustoista aiheutuvista haitoista tai tappioista niiden käytön yhteydessä.

Vastuuvapauslauseke kaikista takuista

Tämän sivuston sisältämät palvelut ja tiedot tarjotaan ilman minkäänlaista suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta . Naty AB ei takaa tietojen, tekstin, kuvien, grafiikan tai linkkien täydellisyyttä tai tarkuutta, tai niiden häiriötöntä toimintaa. Naty AB voi million vain muuttaa tätä sivustoa, tai sivuston sisältämiä tuotteita tai palveluita ilman erillistä ilmoitusta. Naty AB ei sitoudu päivittämään sivuston tietoja tai materiaaleja. Naty AB ei takaa että tama sivusto tai tämän sivuston palvelin olisi täysin vapaa tietokoneviruksista eikä vastaa käyttäjän tietoturvallisuudesta sivustoa käytettäessä.

Käyttäjän tuottama materiaali

Kaikki asiakkaan tai käyttäjän tuottama tai välittämä materiaali, tieto tai kommunikaatio tämän sivuston kautta tai tälle sivulle katsotaan julkiseksi tiedoksi, ilman omistajuutta tai tekijänoikeutta tietoon. Välittämällä tai tuottamalla materiaalia tälle sivustolle suostut samalla siihen, että Naty AB:lla tai sen kumppaneilla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleenjulkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan sivuston kautta lähettämää tai välittämää aineistoa. Naty AB voi käyttää materiaalia markkinointitarkoituksiin.

Asiakas vastaa sivuston käytöstä sekä sivustolle jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei sivuston käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Naty AB:lle tai tämän sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille.

Naty AB vastaa Ruotsin lain mukaan henkilötietojen käsittelysta ja voit ottaa yhteyttä Naty AB:hen mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojasta tai tiedoissa on virheitä.

Muuta

Naty voi muuttaa näitä käyttöehtoja million vain päivittämällä tätä käyttöehtoa. Naty AB voi myös seurata ja poistaa sivulle tuotua materiaalia tai poistaa tämän sivuston käytöstä ja saatavilta million vain, ilman erillistä tiedonantoa.

MIKÄLI KÄYYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA KOKONAISUUDESSAAN, EI KÄYTTÄJÄLLÄ OLE OIKEUTTA AVATA SIVUJA