Naty YmpäristöMitä biohajoavuus tarkoittaa?

Biohajoavuus liittyy luonnonmateriaaleihin, jotka mikro-organismit hajottavat käytön jälkeen uudelleen luonnon kiertokulkuun.

Konsepti on varmasti kaikille tuttu. Kun orgaaninen aines päätyy maahan, se alkaa maatua ja vähitellen kadota. Ilmiö on elintärkeä ympäristölle: jätteistä on päästävä eroon, jotta uutta elämää voidaan luoda. Puut, kasvit ja levät eli
fotosynteettiset organismit imevät ilmasta hiilidioksidia. Aurinko tuottaa väsymättä energiaa, jonka avulla organismit tuottavat hiilidioksidista luontoon sokereita ja muita aineita. Aines ja energia kulkevat ravintoketjussa ylöspäin kasveilta kasvinsyöjille ja lopulta lihansyöjille.

Mekanismi juuttuisi kuitenkin pian paikalleen, jos sillä ei olisi vastavoimaa: orgaanisen materiaalin on voitava myös luovuttaa hiilidioksidia. Luonnon tasapainon kannalta biohajoaminen on yhtä tärkeä prosessi kuin fotosynteesi, jonka tulos ja lähtökohta se itse asiassa on yhtä aikaa.

Mikro-organismeilla on biohajoamisessa keskeinen rooli. Niitä esiintyy kaikkialla, ja ne käyttävät ravintonaan orgaanista jätettä. Kun orgaaninen materiaali muuttuu näin jälleen hiilidioksidiksi, ympyrä sulkeutuu.

Nature Babycare- ja Nature Womencare -tuotteissa käytetty materiaali vähentää kasvihuonekaasujen tuotantoa, kiitos uusiutuvien raaka-aineiden, biohajoamisen ja kompostoitumisen. Meidän vaippamateriaalimme toimivat yhtä hyvin kuin
perinteisten kertakäyttövaippojen valmistusmateriaalit.

Miten kompostointiprosessi toimii?

Kompostoinnissa orgaaninen jäte muuttuu kompostimullaksi.

Orgaaninen jäte houkuttelee luokseen luonnossa esiintyviä mikro-organismeja. Jos vettä on tarpeeksi, mikro-organismit alkavat kuluttaa ravintoainesta. Ne hajottavat orgaaniset molekyylit ja tuottavat hiilidioksidia, vettä ja lämpöä.
Tätä kutsutaan biohajoamiseksi. Lopulta alkuperäinen jäteaines muuttuu kompostimullaksi.

Kompostointilaitoksissa prosessia optimoidaan siten, että aineksen muutosvauhti kasvaa ja jätteen sekä lopullisen kompostituotteen laatua pystytään tarkkailemaan.

Nature Babycare -vaipat on valmistettu biohajoavasta materiaalista. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Käytämme Nature Babycare -tuotteiden valmistuksessa uusiutuvia luonnonvaroja aina kuin mahdollista, mutta silti vaippamme eivät ole 100 % biohajoavia.

Nature Babycare käyttää uusiutuvia luonnonvaroja aina kun on mahdollista ja samalla pyrkii valmistamaan vaippoja, jotka täyttävät vanhempien vaatimukset, niin käyttömukavuudeltaan kuin pitävyydeltä. Vaipan perinteinen muovinen
ulkokerros on korvattu biohajoavalla materiaalilla, joka koostuu kahdesta luonnonmateriaalista, maissitärkkelyksestä ja selluloosakuidusta. Vaikka materiaali on vesitiivistä, vaippa pääsee silti hengittämään. Vaippa on ilmava,
kuiva, viileä ja mukava yllä.

Hengittävä ulkokerros on valmistettu geenimuuntelemattomasta maissitärkkelyksestä, luonnollisista lisäaineista ja polyesterista, joka on oikeissa olosuhteissa täysin biohajoavaa.

Nature Babycare -vaipan imukerros muodostuu biohajoavasta, kloorittomasta selluloosamassasta, johon on sekoitettu hieman superabsorbentteja. Ne parantavat imukykyä, joten vaippaa ei tarvitse vaihtaa niin usein.

Millainen ympäristövaikutus Nature Babycare -kertakäyttövaipoilla on kestovaippoihin verrattuna?

Meidän vaippamme ja kestovaipat eroavat toisistaan huomattavasti sekä käyttökätevyyden että elämäntapavalinnan kannalta. Ison-Britannian ympäristöviraston vuonna 2005 tekemän elinkaaritutkimuksen mukaan kertakäyttö- ja puuvillavaippojen ympäristövaikutuksien välillä ei kuitenkaan ole merkittävää eroa. Ison-Britannian ympäristövirasto on Englannissa ja Walesissa ympäristöön liittyvistä asioista huolehtiva korkein hallinnollinen elin. Koko tutkimukseen voi tutustua osoitteessa www.environment-agency.gov.uk (Life Cycle Assessment of Disposable and Reusable Nappies in the UK, May 2005).

Tavoitteenamme on käyttää uusiutuvia luonnonvaroja aina, kun on mahdollista ja samalla kehittää vaippojen ominaisuuksia yhä paremmiksi. Nyt Nature Babycare -kertakäyttövaipat ovat markkinoiden ympäristöystävällisimpiä
kertakäyttövaippoja.

Kuinka voin kantaa korteni kekoon?

Nature Babycare tarjoaa vanhemmille vihreän vaihtoehdon ilman, että täytyisi tinkiä vaippojen laadusta ja toimivuudesta. Meistä on hienoa, kun voimme pitää sinut ajantasalla Nature Babycaren kuulumisista. Kiitos
kiinnostuksestasi ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja vauvan hyvinvointiin – ja Nature Babycareen!

Emme käytä miljoonia mainontaan, vaan keskitymme tuotekehitykseen ja entistä
ympäristöystävällisempien tuotteiden valmistamiseen. Siksi pidämme word of mouth
–tiedonkulkua tärkeänä ja toivomme hyvän kuuluvan kauas. Voit kannustaa meitä ja
muita vanhempia helposti muun muassa:

  • ryhtymällä Naty –lähettilääksi
  • kirjoittamalla blogissasi Nature Babycaresta
  • liittymällä ryhmäämme Twitter :issä
  • tulemalla faniksemme Facebook :issa
  • linkittymällä sivuillemme kotisivuiltasi
  • kertomalla meistä lähipiirillesi ja kavereillesi
  • pyytämällä lähikauppasi valikoimaan Nature Babycare -tuotteita

Ympäristöystävälliset vauvanhoitotuotteet ovat pieni askel kohti vihreämpää maailmaa. Jokainen askel on kuitenkin tärkeä. Me uskomme, että tekemällä yhdessä saamme vielä paljon aikaan – oli se sitten pientä tai suurta.