ECO by Naty

Natyssa me arvioimme jokaisen tekomme aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Alusta alkaen olemme toimineet yhteistyössä The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) yrityksen kanssa.

Mikä on SSNC?

SSNC on Ruotsissa perustettu luonnonsuojeluliitto. Liitto levittää luonnonsuojelua koskevaa tietoa, kartoittaa ympäristöuhkia, luo ratkaisuja, vaikuttaa poliitikkoja ja julkisia viranomaisia. Organisaatio toimii sekä kansallisella, että kansainväliselläkin tasolla. Se on perustanut maailman haastavimpia ympäristömerkkejä – Bra Miljöval (Hyvä Ympäristövalinta). SSNC on jäsentensä hallitsema.

Kun yli sata vuotta sitten perustettiin Swedish Society for Nature Conservation, se toimi ruotsalaisen luonnon suojeluorganisaationa. Aikaa myöten luonnonsuojeluongelmat ovat kasvaneet globaaleiksi ja SSNC:n toiminta on laajentunut. Nykyään SSNC toimii kansainvälisesti. Se on yhteistyössä noin 60 luonnonsuojeluyhtiön kanssa Afrikassa, Asiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Euroopassa.

Bra Miljöval, SSNC:n ympäristömerkki.

Bra Miljöval on SSNC:n ympäristömerkki. Englanniksi se tarkoittaa Good Environmental Choice (Hyvä Ympäristövalinta). Liitto alkoi leimata pyykinpesuaineita ja paperia vuonna 1988. Tällä hetkellä järjestelmä kattaa 10 tuotealuetta, mikä auttaa teitä valitsemaan tuotteita, jotka ovat vahingoittamattomia luonnonsuojelun kannalta.

SSNC on jatkuvasti tehnyt raportteja, joissa se korostaa ympäristösuojeluongelmia informoidakseen kuluttajia ympäristön haasteista ja mahdollisuuksista vaikuttaa tilanteeseen. Klikkaa ja lue SSNC:n raportteja englanniksi.  

Globaali ympäristömerkkiverkosto

SSNC on GEN:n, Global Ecolabelling Network, jäsen (kolmas osapuoli, voittoa tavoittelematon yhteisö, joka tunnistaa luonnonsuojelutoimintaa, sertifiointia and merkintää).

GEN-yhteisön missio on parantaa, edistää ja kehittää tuotteiden ja palveluiden “Eco labelling” eli ympäristömerkintää.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (International Union for Conservation of Nature, IUCN)

SSNC on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) jäsen. Liitto on vanhin ja suurin kansainvälinen luonnonsuojeluorganisaatio, jonka missiona on lajien moninaisuuden säilyttäminen. Lajien moninaisuus on keskellä eräitä maailman mahtavimpia haasteita, kuten ilmastonmuutos, jatkuva kehitys ja elintarvikkeiden turvallisuus.

Komposti

Hajottava orgaaninen ymaaperämateriaali, joka tuottaa ravintoaineita ja parantaa maaperästruktuuria.

Kompostointi

Kiinteän jätteen käsittelytekniikka, jossa käytetään luonnonprosesseja , joiden avulla materiaaleja muutetaan CO2:ksi, vedeksi ja humukseksi pieneliöiden toimintaa käyttäen.

Elinkaariarvioinnilla (LCA Life Cycle Assessment, joskus myös elinkaarianalyysi, ympärisön tasapaino, kehdosta – hautaan analyysi) tarkoitetaan tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutusten tutkimusta ja arviointia.

Kestävä

Pyrkimys saavuttaa parhaimpia lopputuloksia inhimillisen ja luonnonympäristön hyväksi nyt ja tulevaisuudessa. Paljon siteerattu kestävyyden määritelmä kuuluu edellisen Norjan Pääministeri Gro Harlem Brundtlandin johtamalle Brundtland Commission:lle. Brundtlandin komissio määritteli kestävän kehityksen kehitykseski, joka “vastaa nykyisyyden tarpeita vahingoittamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan”.

OK compost

OK compost -merkillä merkityt pakkaukset tai tuotteet on taattu biohajoavista aineista tehdyiksi ja teollisessa kierrätyslaitoksissa käsiteltäviksi. Se koskee kaikkia komponentteja, mm. lisäaineita.

Yksi vastaus “ECO”:lle

Lue alta ta jätä kommentti…