NATYN ECO-TUOTTEET

NATYN ECO-TUOTTEET

Naty perustettiin jo vuonna 1994. Haluamme vähentää negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja muuttaa maailmaa – ja tuotteemme ovat hyväksi terveydelle.

Teemme kaikkemme, jotta voimme minimoida haitalliset vaikutukset terveydellemme ja ympäristölle. Naty on osallistunut vapaaehtoisesti tuotteidensa tiukkoihin ja ankariin ympäristöarviointeihin. Riippumattomat tarkastajat ovat testanneet Natyn ja sen raaka-aineiden toimittajat, ja ne noudattavat monia erilaisia tiukkoja tuotteiden ympäristövaikutusta koskevia vaatimuksia.

Natyn pitkäkestoisen ympäristönsuojelua koskevan sitoumuksen tavoitteena on varmistaa, että meidän lisäksi myös tulevat sukupolvet voivat elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tämä saavutetaan keskittymällä seuraaviin asioihin:

 • Naty käyttää ensiluokkaisia uusiutuvia raaka-aineita.
 • Massaa varten käytetty puuaine on peräisin kestävästä metsätaloudesta, jossa puita istutetaan enemmän kuin kaadetaan.
 • Valkaisuprosessissa ei käytetä lainkaan klooria.
 • SVHC-aineisiin (erityistä huolta aiheuttavat aineet – REACH-asetuksen 33 artiklan 2 kohta) kuuluvia kemikaaleja tai yhdisteitä ei käytetä.
 • Ei ainesosia, joiden tiedetään olevan haitallisia terveydelle tai ympäristölle:
  • ftalaatit, orgaaniset tinayhdisteet (MBT, DBT, TBT), raskasmetallit, kloori (CI), formaldehydi (HCHO), luonnonhartsi, atsopigmentit, PVC – kaikkien sellaisten kemikaalien tai yhdisteiden käyttö on kielletty, joiden tiedetään olevan paikallisesti ärsyttäviä tai herkistäviä.
 • Naty noudattaa tiukkoja tuotantoon liittyviä vaatimuksia.
 • Naty by Nature Babycare -vaipat valmistetaan uusimmilla ja tehokkaimmilla vaipanvalmistuskoneilla.
 • Naty noudattaa luonnonvarojen käyttöä koskevia vaatimuksia.
 • Valmistuksen yhteydessä ei käytetä kemikaaleja.
 • Ei valkaisuaineita, ei kosteusvoiteita, ei hajusteita, ei haihtuvia öljyjä, ei hajunpoistoaineita.
 • Naty on suunnitellut imukykyisen ydinosan, jossa on vähemmän superabsorbentteja.
 • Natyn pakkauksissa ja jakelussa keskitytään jätteiden määrän ja öljyn käytön vähentämiseen.
 • Naty pyrkii käyttämään aina luonnonmateriaaleja kaikissa pakkauksissaan.
 • Natyn pakkauksissa ja jakelussa keskitytään jätteiden määrän ja öljyn käytön vähentämiseen.
 • Tuotteet ja pakkausmateriaalit voidaan hävittää kierrättämällä, polttamalla tai kompostoimalla.
 • Tuotteet on suunniteltu helposti purettaviksi, jotta niiden osat voidaan kierrättää ja/tai kompostoida.